12/12/2023

Wat is de MDIEU-regeling en wie kan het aanvragen?

Nederlanders worden ouder en werken daarnaast langer door. Helaas is dat niet altijd goed voor de gezondheid. Om werknemers gezond en gemotiveerd te houden tot aan hun AOW-leeftijd, wordt de MDIEU-subsidie verstrekt, oftewel de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden.

In dit artikel leggen we precies waar de subsidie voor staat, wat je met de MDIEU-regeling kunt aanvragen en hoe je duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie effectief kunt vormgeven.

Wat is de MDIEU-regeling?

Je zou de MDIEU-regeling kunnen samenvatten als een overheidsinitiatief voor de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse beroepsbevolking. Een deel van de regeling is specifiek gericht op het ondersteunen van werknemers in fysiek zware beroepen om hen de mogelijkheid te bieden eerder met pensioen te gaan.

Waar staat MDIEU voor?

De MDIEU-regeling is ook wel bekend als de MDIEU-subsidie en is een tijdelijke subsidieregeling van de Nederlandse overheid die loopt van 2021 tot en met 2025. MDIEU staat voor Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden. De MDIEU-regeling is op te splitsen in twee onderdelen.

Het eerste deel, MDI, staat voor Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid. Dat verklapt ook al een beetje waar dit deel van de regeling voor is opgezet: om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. De duurzame inzetbaarheid van werknemers betekent dat er wordt gewerkt aan het inzetbaar houden van werknemers tot aan hun pensioen. Want de wereld verandert en zo veranderen de rollen van sommige werknemers ook, ook wanneer de titel hetzelfde blijft. 

Bij duurzame inzetbaarheid staan verschillende activiteiten centraal, waaronder:

 • Fysieke gezondheid van werknemers, ter preventie ziekteverzuim en burn-out;
 • Introduceren van nieuwe werkwijzen en methoden;
 • Korte trainingen om kennis up-to-date te houden;
 • De veiligheid op de werkplek;
 • Persoonlijke ontwikkeling die de motivatie stimuleert;
 • Opnemen van verlof.

Het MDIEU programma zorgt voor financiële ondersteuning om dit te kunnen stimuleren. De subsidie dekt tot 50% van de kosten.

Het tweede deel van MDIEU, EU, staat voor ‘ Eerder Uittreden’. De subsidie kan namelijk ook worden ingezet om oudere werknemers die fysiek zwaar werk doen eerder uit dienst te laten gaan, zodat ook zij gezond met pensioen kunnen. Dit deel van de subsidie kan tot 25% van de kosten dekken voor de betaling aan de werknemer. Als werkgever moet je wel aan een aantal eisen voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie:  

 • Er is sprake van zwaar werk en het is duidelijk welke groep(en) werknemers dit werk doen;
 • Het aanbod om eerder te stoppen wordt aan een duidelijk afgebakende groep gedaan – niet aan iedereen;
 • De arbeidsovereenkomst wordt volledig beëindigd;
 • De werknemers stoppen maximaal 3 jaar voordat ze hun AOW-leeftijd bereiken;
 • De werknemer stopt vrijwillig eerder met werken;
 • De werknemer kan geen beroep doen op een werkloosheidsuitkering, maar ontvangt een maandelijks overeengekomen uitkering van de werkgever;
 • De maandelijkse betalingen voor de werknemers die stoppen, worden gesubsidieerd tot het maximale vrijgestelde bedrag. Het deel van het bedrag daarboven zijn kosten voor de werkgever.

Wie kan MDIEU aanvragen?

De MDIEU-subsidie is bedoeld voor alle Nederlandse bedrijven die werknemers duurzaam willen inzetten en om oudere werknemers die zwaar werk verrichten de kans te geven om eerder te stoppen.

De regeling is voor verschillende individuele bedrijven, branches en sectoren. Er zijn geen regels voor welke bedrijven wel en niet de subsidie mogen aanvragen. Het is wel verplicht voor bedrijven om een bedrijfsanalyse uit te voeren. En dat is nog best een dingetje. Niet per se te veel werk, maar wel belangrijk om rekening mee te houden.

De bedrijfsanalyse voor de MDIEU-subsidie

De bedrijfsanalyse is de start voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Het is een verplichte stap voor de subsidieaanvraag. Je kunt de specifieke eisen in het ‘format bedrijfsanalyse’ vinden, maar wij kunnen je alvast vertellen dat de bedrijfsanalyse het volgende moet omvatten:

 • De bedrijfsanalyse beschrijft de knelpunten rondom de duurzame inzetbaarheid en eventueel die van het eerder stoppen met werken;
 • De bedrijfsanalyse beantwoord de vraag wat er gedaan kan worden om de knelpunten op te lossen;
 • Je kunt de bedrijfsanalyse zelf uitvoeren of uitbesteden; 
 • De bedrijfsanalyse bestaat uit:
 • Algemene informatie over de arbeidsorganisatie en de sector;
 • Een onderbouwing van de omvang en samenstelling van het aantal werknemers en andere werkenden;
 • Beschrijving van de knelpunten met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en zwaar werk;
 • Beschrijving betrokkenheid werknemersvertegenwoordiging.

Wanneer er naar aanleiding van de analyse ook echt actie wordt ondernomen, kun je in aanmerking komen voor €5.000 vergoeding voor de kosten van de bedrijfsanalyse. Dat is overigens een vast bedrag, dus je hoeft nergens aan te tonen wat de uitvoering van de bedrijfsanalyse heeft gekost.

Wat zijn de voorwaarden van de MDIEU-regeling?

 • Er zijn een aantal voorwaarden waar organisaties aan moeten voldoen om de subsidie aan te vragen voor het duurzaam inzetten van medewerkers.
 • Er geldt op dit moment een minimaal aan te vragen subsidiebedrag van €75.000.
 • De subsidieaanvrager moet zich daarnaast aan de aangegeven aanvraagtijdvakken houden. Dat zijn bijvoorbeeld de periodes:
  • 1 september tot en met 30 november 2023
  • april 2024 en september 2024
 • De subsidie dekt maximaal 50% aan kosten voor de duurzame inzetbaarheid, 25% voor de kosten voor eerder stoppen met werken en €5.000 voor de bedrijfsanalyse.
 • Er zijn twee subsidiepotjes:
  • Er is €7,5 miljoen beschikbaar voor aanvragen tot €300.000 subsidie.
  • Er is €75 miljoen voor aanvragen van €300.000 subsidie en meer.
 • Voor de RVU (voor vervroegd uittreden) gelden andere voorwaarden, deze zijn op deze pagina te vinden.

Wat is de RVU-subsidie?

De RVU-subsidie is gerelateerd aan de MDIEU-subsidie en staat voor Regeling Vervroegde Uittreding. Deze regeling kan aangeboden worden aan werknemers zodat zij eerder kunnen stoppen met werken, maar heeft andere voorwaarden dan de MDIEU-regeling. RVU-subsidie is niet gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid. De RVU-subsidie is met name bedoeld voor sectoren waar werknemers al vroeg in dienst zijn gegaan en waar fysiek zwaar werk wordt uitgevoerd. Medewerkers houden het namelijk niet altijd tot hun pensioen vol om ditzelfde werk te blijven doen. Iedereen wordt immers een dagje ouder.

In plaats van dat iemand uitvalt, kan iemand dankzij de RVU-subsidie eerder uittreden. Of het werk dat iemand uitvoert als zwaar werk gezien wordt, moet wel kunnen worden aangetoond. De RVU-subsidie kan net als het ‘Eerder Uittreden’ gedeelte van de MDIEU worden gezien als een gezonde overbrugging naar de AOW-leeftijd.

MDIEU-subsidie inzetten via YourCampus

YourCampus helpt met het effectief inzetten van de MDIEU-subsidie. Ons platform is voor werknemersbeloningen en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden, ook wel ‘benefits’. Wij hebben meer dan 250 aanbodpartners die gericht kunnen worden ingezet om duurzame inzetbaarheid vorm te geven binnen jouw organisatie.

Hoe, precies? Door werknemers het aanbod te laten selecteren die hun gezondheid en ontwikkeling ondersteunt op de manier die zij nodig hebben. Met meer dan 100.000 en cursussen voor vakgerichte en persoonlijke ontwikkeling, in combinatie met een uitgebreid vitaliteitsaanbod van meer dan 10.000 sportlocaties, moet dat helemaal goed komen. Maar dat is nog niet alles. Via YourCampus kun je verder:

 • Secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden over negen categorieën, waaronder welzijn, ontwikkeling, mobiliteit en eten;
 • Zelf invullen waar je wilt dat werknemers wel en niet toegang tot hebben;
 • Een flexibel keuzepakket bieden aan je werknemers die hen op verschillende manieren kan ondersteunen;
 • De administratie aan ons overlaten, want wij zijn je enige factureringspartner, hoeveel benefits je werknemers ook selecteren.